• فرهاد عظیمی

    عضو
    29 اسفند 1399 در 3:32 قبل از ظهر

    جناب آقای دکتر حجاریان در پاسخ اعلام داشت؛

    مطالبات هم مربوط به حق بیمه وصل نشده است .‌ و عملیات بیمه گری محسوب می شود .