• فرهاد عظیمی

  عضو
  29 اسفند 1399 در 3:27 قبل از ظهر

  جناب آقای صلاحی نژاد به پرسش فوق چنین پاسخ داده اند؛

  سلام و احترام

  اولا ذخیره مطالبات بعنوان ذخایر فنی محسوب نمی شود

  ثانیا :

  مطابق بخشنامه ۱۳۸۱/۴۳۰۰/۲۱۱

  سازمان مالیاتی در اجرای بند ۱۱ ماده ۱۴۸ هزینه مطالبات مشکوک الوصول و منظور نمودن ذخیره در صورت رعایت شرایط ذیل قابل قبول خواهد بود .

  ۱-هزینه منظور شده منحصرا در ارتباط با فعالیت موسسه باشد

  ۲-میزان ذخیره م م و برای هریک از بدهکاران که احتمال لاوصول بودن ان موجود باشد بصورت جداگانه مشخص وتعیین شده باشد

  ۳-اسنادو مدارک مربوط به احتمال لاوصول ماندن طلب موسسه که برای ان ذخیره منظور شده است از کفایت اازم برخوردار باشد

  ۴-هزینه مطالبات که مربوط به کارمندان مدیران سهامداران یا شرکا و شرکتهای تابعه باشد قابل قبول نیست

  ۵-چنانچه مطالبات از پوشش بیمه ای برخوردار باشد در صورت لاوصول بودن ان مازاد میزان پوشش بیمه ای قابل قبول میباشد

  ۶-ذخیره ایجادی مطالبات م م و بایستی در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شود تا زمانی که طلب وصول گرددیا لاوصول بودن ان محقق شود

  ۷-مطالبات لاوصول به شرط اثبات ان به موجب اسنادو مدارک مثبته تا میزان ذخیره مطالبات م م و از محل مزبور تامین ودر صورت مازاد بر میزان ذخیره در هزینه سال مورد رسیدگی که لاوصول شدن ان محقق شود قابل احتساب خواهد بود

  در واقع مطالبات مشکوک الوصول در ارتباط با معاملات غیر نقدی موسسه میباشد و موسسه به میزان مطالباتی که امکان وصول ان را بعید می داند متضرر میشود

  در حالیکه که ذخایر فنی مربوط به عملیات بیمه گری موسسه است

  البته در ایین نامه ابلاغی مطالبات مواردی قابل بحث و بررسی است که با استاندارد حسابداری در تعریف و قانون مالیات ها مغایرت و ابهام دارد

  مطالبات هم مربوط به حق بیمه وصل نشده است .‌ و عملیات بیمه گری محسوب می شود .