• بیتا نادعلی

    عضو
    24 اسفند 1399 در 4:40 بعد از ظهر

    استاد عزیز

    بیمه گر طی ۱۵ روز بعد از تکمیل مدارک فرصت پرداخت خسارت داره، اگر در پرداخت تعلل کند چه میشود؟ چرا مثل قوانین مربوط به بیمه نامه های شخص ثالث جریمه ای برای تاخیر در پرداخت خسارت در نظر گرفته نشده؟