• ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)

  مدیریت
  13 اسفند 1399 در 11:03 بعد از ظهر

  تالیفات تخصصی:

  · کتاب اصول و کلیات بیمه های اشخاص (جلد1) از انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

  · کتاب اصول و کلیات بیمه های اشخاص (جلد ۲) از انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

  · (این کتاب به عنوان کتاب سال در فدراسیون بیمه و بیمه گران اتکایی آفریقا و آسیا شناخته شده و جایزه اول را دریافت نموده است)

  · کتاب بیمه اتکایی، ترجمه از انگلیسی به فارسی، انتشارات بیمه مرکزی ایران.

  · کتاب بیمه باربری کالا ، کشتی و هواپیما از انتشارات دانشکده امور اقتصادی و دارایی.

  · (این کتاب به عنوان کتاب سال در فدراسیون بیمه و بیمه گران اتکایی آفریقا و آسیا شناخته شده و جایزه اول را دریافت نموده است)

  · کتاب فرم نمونه قرارداد توزیع بازرگانی بین المللی واردکننده انحصاری توزیع کننده انحصاری.

  · کتاب شیوه های عملی صادرات و واردات، کار گروهی با بعضی همکاران، انتشارات اطاق بازرگانی بین المللی.

  · فرم خلاصه قراردادهای نمایندگی و توزیع اطاق بازرگانی بین المللی در حال انتشار.

  · ترجمه و تالیف مقالات متعدد که در مجله اطاق بازرگانی و فصلنامه بیمه مرکزی به چاپ رسیده است.