• بهروز جوزی نجف آبادی

    عضو
    11 اسفند 1399 در 8:38 قبل از ظهر

    جناب آقای عظیمی

    با سلام

    در بند1 توضیحات فرمودید بیمه نامه مسئولیت حوادث را پوشش می دهد نه بیماری. استناد به بند1 ماده18 به این دلیل بود که اگر کارفرما به دلیل ابتلا به بیماری شغلی محکوم شود بیمه گر متعهد است و مد نظر اینجانب فقط بیماری کرونا نبود. در سایر کشور جدول بیماری های شغلی وجود دارد که هر چند سال یکبار بازنگری می شود و بیماری های جدید به ان اضافه می شود. در ایران نیز تامین اجتماعی صرفا متعهد به پرداخت غرامت های ناشی از حوادث کار بود ولی چند سال پیش جدول بیماری های شغلی خود را تنظیم نمود.در واقع تامین اجتماعی به نوعی در این زمینه خود را مسئول می بیند و قاعدتا برای کارفرمایان نیز تبعاتی خواهد داشت. عرض من اینست که تعریف شما یکی از تعاریف بیماری های شغلی است. گستره آتی بیماری های شغلی مشخص نیست.