• بهروز جوزی نجف آبادی

    عضو
    4 اسفند 1399 در 10:46 قبل از ظهر

    در خصوص کم یا زیاد شدن پوشش ها برای من همیشه جای سوال بوده: این پوششها یا تحدیدی است(محدود کردن مسئولیت بیمه گذار) یا تشریحی است(تفصیل بیشتر پوشش بیمه گر) یا توسعه ای است که خطرات بیشتری را بر عهده گرفته است. برداشت من از نحوه تنظیم آیین نامه98 اینست که ما در حال حرکت به یک بیمه نامه تمام خطر مسئولیت هستیم و بیمه گر در تنظیم پوشش های اضافه فقط می تواند به تشریح خطر بپردازد یا آنرا توسعه دهد ولی نمی تواند شرطی که مانع یا کاهنده خسارت شود در بیمه نامه درج نماید.