• فرهاد عظیمی

    عضو
    3 اسفند 1399 در 2:28 بعد از ظهر

    به نظرم اینطوری نباید حساب بشه. 50 درصد تقصیر با ثالثه و 50 درصد تقصیر با پیمانکار. نه اینکه 50 درصد دیه با ثالثه 50 درصد با هر کس دیگه.

    در این حالت به ثالث می گیم 50 درصد تقصیر با تو بوده پس تو نصف دیه رو بدون اینکه قاعده تنصیف رو پیاده کنی پرداخت کن.

    بعد می ریم سراغ پیمانکار و می گیم نصف دیگه تقصیر به عهده توست پس تو نصف دیگه دیه رو بعد از اعمال قاعده تنصیف پرداخت کن هر چقدرش تا دیه کامل موند می بریم صندوق.