• فرهاد عظیمی

    عضو
    3 اسفند 1399 در 2:20 بعد از ظهر

    به نظر من سهم پیمانکار جاده مشمول تنصیف دیه می شده و نباید کامل پرداخت می شد. مورد مشابهی ما داشتیم مربوط به یکی از ورزشکاران خانم که در مسیر برگشت از شما تصادف کرده بود و صدمات زیادی بهش وارد شده بود. پنجاه درصد رو ثالث بدون تنصیف پرداخت کرد ولی پنجاه درصد مسئولیت که به عهده وزرات راه افتاده بود و پیش ما بیمه داشت به وکیلش توضیح دادیم اولش که زیر بار نمی رفت ولی وقتی براش شرح دادیم رفت با صندوق صحبت کرد. صندوق قانع شد و از ما مدارک خواست. بهش دادیم. دیگه بقیشو خبر ندارم ولی از اونجا که دیگه سراغ ما نیومد احتمالا صندوق به تعهدش عمل کرده.

    شما هم در خصوص این پرونده می تونید اگر حس و حالش رو دارید علیه قاضی طرح دعوا کنید. ما یه بار این کارو کردم اه به ماه از حساب قاضی کسر می شد و می ریختن به حاسب شرکت بیمه 😅