• بهروز جوزی نجف آبادی

    عضو
    2 اسفند 1399 در 3:12 بعد از ظهر

    مساله اصلی اینست که50 درصد دیه توسط بیمه نامه شخص ثالث پرداخت شده و مابقی دیه خانمها تا سقف دیه کامل با صندوق تامین است. بنابراین به نظر می رسد مبلغ پرداختی بیمه گرمسئولیت قابل بازیافت از صندوق تامین خسارتهای جانی باشد.