• حامد طالبی

    عضو
    2 اسفند 1399 در 2:01 بعد از ظهر

    با سلام … به عنوان نمونه یک پرونده که مربوط به خسارت بیمه های مهندسی تمام خطر پیمانکاران با پوشش بخش دوم ثالث جانی بود که در آن یک خودرو وانت سه نفر خانم را در قسمت باربر ماشین سوار کرده و براساس لغزندگی جاده در دست تعمیر ( براساس نظر کارشناسان رسمی ) دچار واژگونی و فوت همه سرنشینان آن گردید. طبق رای دادگاه راننده وانت و پیمانکار جاده هر کدام به میزان 50 درصد مقصر شناخته شده و ملزم به پرداخت دیات شدند . از آنجایی که صرفا در قانون بیمه های ثالث خودرو تساوی دیات زن و مرد در نظر گرفته شده و این موضوع در سایر رشته های بیمه ای تسری ندارد در این خصوص لایحه ای به دادگاه محترم ارائه شد ولی مورد قبول قرار نگرفت و با بستن حساب بیمه گر دیه کامل از حساب بیمه گر برداشت شد !!!