• فرهاد عظیمی

    عضو
    25 بهمن 1399 در 9:42 بعد از ظهر

    من هیچ وقت اینطور به قضیه نگاه نکرده بودم. فکر می کردم تعلیق تامین بیمه گر غیر از حالتیه که بیمه گذار داره تنبیه میشه. باید بیشتر بررسی کنم