• محمدتقی آرام فر

    عضو
    22 بهمن 1399 در 1:12 بعد از ظهر

    در ماده ۱۹ بیمه بدنه درست می فرمایید. من منظورم ماده ۱۹ بازیافتی که در دست بررسی مجدد هست رو منظورم هست .