• محمدتقی آرام فر

    عضو
    22 بهمن 1399 در 8:44 قبل از ظهر

    زمان خاصی در این ماده ۱۹ مشخص نشده ، یا بهتره بگم اگر تا چه زمانی موقع نجات در نظر گرفته میشه.