• سید پیام رئوفی

  عضو
  19 بهمن 1399 در 8:03 بعد از ظهر

  باسلام

  در پاسخ قبلی سعی کردم مخالفتم رو با بازیافت سرقت کلی درج شده در شرایط عمومی بیمه بدنه اعلام کنم چون تنها سهم بیمه گذار از مبلغ بازیافتی مبالغ کسر شده از خسارت پرداختی است.

  نظر جناب یزدانی این است که به دلیل افزایش قیمت ها باید به شیوه تناسب بستن،سهم بیمه گر و بیمه گزار مشخص گردد.در این صورت بنظرم ملاک قراردادن حق بیمه پرداختی شاخص خوبی برای مشخص کردن نحوه تناسب برای سهم بیمه گر باشه.

  در ضمن زمانی که خودرو کشف میشه احتمال داره قطعاتی از خودرو مثل موتور یا اتاق آن متعلق به شخص دیگری باشد. در این خصوص با توجه به شرایط سوال چگونه خواهد بود؟ یا اینکه خودرو کشف شده در حد خسارت کلی آسیب دارد با اینحال ارزش لاشه آن از خسارت پرداختی بیشتر باشد.