• فرامرز نجفی

  عضو
  7 بهمن 1399 در 9:39 بعد از ظهر

  اعضای گرامی شاب

  با سلام و عرض احترام

  با توجه به مباحث بالا اگر بخواهیم یک کیس واقعی رو بررسی کنیم لطفا راهنمایی بفرمایید که در حالتی که با توجه به نمونه گزارش کارشناس دادگستری در خصوص حادثه حین کار در پروژه ساختمانی که به شرح ذیل بیان شده از باب تسبیب و به لحاظ تخلف از نظامات دولتی مجری پروژه 60% مقصر شناخته شده است از طرفی با توجه به بیمه نامه شخص ثالث مصوب سال 1395 که بیان نموده هرگونه حادثه ناشی از وسیله نقلیه از محل بیمه نامه شخص ثالث قابل رسیدگی می باشد و همچنین در صورتی که مطابق با ماده 16 آن قانون حادثه مقصران دیگری داشته باشد بیمه گر ثالث بعد از پرداخت خسارت به استناد اصل جانشینی می تواند به مسببین حادثه مراجعه نماید لذا با توجه به موارد اشاره شده و همچنین دانستن این موضوع که بیمه نامه فاقد پوشش حوادث ناشی از وسیله نقلیه می باشد خواهشمند است ارائه طریق فرمایید خسارت از محل کدام بیمه نامه قابل پرداخت می باشد.

  شرح حادثه: آقای ع. که به عنوان نگهبان در پروژه مسکونی آقای م. مشغول به فعالیت می باشد در روز حادثه جهت تخلیه بار میلگرد بر روی اتاق بار کامیون مستقر می گردد در یکی از مراحل کار نامبرده وقتی در لبه پرتگاه اتاق بار کامیون مستقر بوده که ناگهان تعادل خود را از دست داده و از اتاق بار کامیون بر روی کف محوطه سقوط می کند که منجر به مصدومیت می باشد.

  با سپاس و تجدید احترام