• جناب آقای راشد

    باسلام و احترام

    با عرض پوزش تا حد زیادی موافق با موارد ذکر شده از سوی جنابعالی نمیباشم. این پوشش ارتباطی با محدوه مکانی تحت پوشش ندارد( داخل کارگاه یا خارج کارگاه) ، چرا که بسیار از حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری در محدوده اصلی کارگاه ایجاد می گردد بنابراین این پوشش لزوما، لازم و ملزوم پوشش ماموریت خارج از کارگاه نمیباشد.

    از طرفی مازاد تعهدات بیمه نامه ثالث در خصوص وسایل نقلیه موتوری در چه زمینه هایی کاربرد خواهد داشت؟

    بطور کلی : علت طرح مساله از سوی اینجانب حذف این پوشش نمیباشد و صراحتا اصلاح عبارت بکار گرفته شده در فصل چهارم شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت کارفرما(خسارت های خارج از تعهد بیمه گر) پیشنهاد شده است.نکات مساله ساز جدی در این رابطه وجود دارد.

    سپاسگزارم از مشارکت شما