• مهرنوش نجابتي

  عضو
  5 بهمن 1399 در 1:06 قبل از ظهر

  با سلام

  به نظر من علت، ماده ۱۶ قانون شخص ثالث هست که برای بیمه گر ثالث و صندوق حق رجوع به مقصر حادثه را قائل شده است.

  ماده ۱۶ : “چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیاندیده می تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می شود به مسببان ذیربط مراجعه کند.

  دستگاههای ذیربط مجازند مسؤولیت کارکنان خویش را در قبال مسؤولیتهای موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اختیار، بیمه کنند.”