• فرهاد عظیمی

    عضو
    3 بهمن 1399 در 11:29 قبل از ظهر

    سلام.

    منم با بند یک کاملا موافقم. در واقع بیمه ها رو به دو دسته تقسیم می کنند؛ بیمه نامه تمام خطر و بیمه نامه با خطرات معین. در بیمه نامه تمام خطر همه خطرات تحت پوشش است بجز آنچه استثناء شده ولی در بیمه نامه خطرات معین هیچ خطری تحت پوشش نیست بجز آنچه نام برده شده. بیمه نامه بدنه هم بیمه نامه با خطرات معینه. یعنی فقط خطراتی که نام برده شده تحت پوشش است.

    حالا سوال اینه که آیا اونجایی که در آیین نامه به خطرات تحت پوشش اشاره کرده سرقت اعم از کلی و جزئی تحت پوشش هست یا نه؟ به نظر می رسه به این راحتی نمی شه گفت نه.