• فرهاد عظیمی

    عضو
    30 دی 1399 در 8:11 قبل از ظهر

    راشد این مثال نمی تونه درست باشه. چون اگر شما در زمان خرید بیمه نامه بنویسید موضوع فعالیت «حمله به یکی از شعب بیمه ایکس » ما این ریسک رو قبول نمی کنیم و نرخ نمی دیم و بیمه نامه صادر هم نمی شه. اگر هم یه فعالیت معمولی بنویسی بعد به کارمندت بگی برو حمله کن به یکی از شعب اون وقت مشمول بند 4 ماده 18 ایین نامه شماره 98 میشه.

    ماده ۱۸- موارد زيرتحت پوشش اين بيمه‌نامه نيست ….

    ۴- خسارت¬های ناشی از جنگ، اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا، اعمال تروریستی و تعطيلي كار.