• کاربر حذف شده

    کاربر حذف شده
    30 دی 1399 در 12:53 قبل از ظهر

    درود ایوب عزیز

    راهکارش ساده است شرکتهای بیمه سرزمین اصلی شعب خود را در مناطق آزاد گسترش دهند وبیمه نامه هایشان را آنجا صادر کنند

    مطابق تبصره ۳از بند۲ از ماده ۲از فصل ۲ مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال۱۳۷۹این اجازه به شرکت بیمه سرزمینی داده شده است که بیمه نامه هایش را در شعب خود در آن مناطق همپای بیمه گران منطقه آزاد صادر نماید