• کاربر حذف شده

    کاربر حذف شده
    30 دی 1399 در 12:22 قبل از ظهر

    درود جناب آقای دکتر فتحی عزیز

    به نظر حقیر عکس قضیه هم صادق بوده وبیمه مرکزی میتوانست به صراحت تحت پوشش بودن آن رااعلام کند .ازماده ۴ شرایط عمومی آیین نامه ۹۸چنین استنباطی نمیشود چرا که صراحتا به قانون کار وسایر قوانبن ارجاع داده است و دولت ومجلس نیز طرح یا لایحه مصوب در بکارگیری افراد فاقد مجوز کار واقامت در ایران تصویب ننموده اند تا بتوان فرض بر صحت نظر شما عزیز گذاشت و ماده ۱۲۸قانون کار کارفرمایان ملزم کرده که قبل از اقدام به عقد هر گونه قرار دادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود ، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند .واین یک امر اختیاری نیست. به دوستان حتما پیشنهاد میکنم مبحث سوم از قانون کار را باعنوان اشتغال افراد بیگانه مواد۱۲۰تا ۱۲۹حتما مطالعه فرمایند