• کاربر حذف شده

    کاربر حذف شده
    29 دی 1399 در 10:17 بعد از ظهر

    درود مجدد آقای بخشی زاده عزیز

    در پاسخ به نظر شما، فرض کنید من کارفرما یک تروریست فوق العاده بسیار خطرناک را که حمله مسلحانه درخاک چندین کشور مجاور را انجام داده وبه صورت غیرقانونی وارد کشور من میشود و درچند جای دیگه دراین کشورنیز اقدام مشابهی را انجام داده والبته هیچ گونه مجوز کار واقامتی را ندارد علیرغم علم به اینکه ایشان تروریست هست درکارگاه ساختمانی خودم میخواهم برای ایشان بیمه نامه مسولیت بگیرم.شما به عنوان کارشناس صدور شرکت بیمه درصورتی که بفهمید ایشون به عنوان کارگر بنده تروریست هستند پوشش مسولیت بیمه ای اینجانب را درمقابل صدمات وارده به این کارگر قبول میکنید یانه؟یقینا اگر علم نداشته باشید به اینکه کارگربنده چنین تهدیدی برای امنیت جانی ومالی شهروندان کشورم هست شاید پذیرش این چنین ریسکی را از دید خودتون قبول کنید ولی مطمینا اگر به خطرناک بودن ایشان علم داشته باشید به هیچ وجه زیر بار چنین پوششی حتی باحق بیمه بالا نخواهید رفت پس شخصیت طرف نیز بسته به زمان ومکان میتونه درماهیت ریسک من اثر بگذاره و قانون گذار باعلم به چنین مواردی بکارگیری افرادی که فاقد مجوز کار واقامت هستند راغیرقانونی ومغایر درنظم عمومی دانسته است