• محمد علی بخشی زاده

  عضو
  29 دی 1399 در 10:00 بعد از ظهر

  سلام و تشکر از مشارکت فعال شما

  جناب راشد عزیز همانطور که عرض کردم طبق ماده ۱۸۰ قانون کار کارفرمای ایرانی درصورت اشتغال اتباع فاقد مجوز جریمه ویاحبس خواهد شد

  امابرای شرکتهای بیمه گر ملیت کارگر یا جنسیت وی در ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه بیمه مسولیت کارفرما نقش وتاثیری دارد؟

  قطعا خیر

  پس چه دلیلی دارد شرکت بیمه از پرداخت کارگر زیان دیده غیر ایرانی با مجوز یا بی مجوز کار امتناع نماید

  موضوعی که در ارزیابی ریسک بیمه تاثیری ندارد.

  علی رغم اینکه این موضوع از ایین نامه ۹۸ حذف شده و مسکوت مانده ولی نیاید خود را محدود به تعریف بند ۴ ماده ۲ نماییم.