• بهزاد توژان

  عضو
  29 دی 1399 در 5:08 بعد از ظهر

  با سلام

  به نظر بنده زیاندیده می‌تواند در خسارت های مالی اعلامی از محل بیمه نامه شخص ثالث بدون مراجعه به شرکت بیمه و با هزینه خود در تعیین میزان خسارت وارده به اتومبیل خود از کارشناسان ارزیاب مجاز بیمه مرکزی استفاده نماید.

  حال شرکت بیمه میتواند این نظریه را قبول داشته باشد یا آن را رد کند. در اینصورت اگر نظریه ارزیاب رسمی بیمه مرکزی را قبول نداشته باشد، مطابق با ماده 39 قانون بیمه شخص ثالث اقدام خواهد شد

  ولی در بررسی خسارت های بدنه بیمه گر می تواند با اشاره به ماده 13 شرایط عمومی بیمه نامه بدنه روند بررسی خود را تغییر دهد.