• بهزاد توژان

  عضو
  29 دی 1399 در 4:52 بعد از ظهر

  با سلام

  1. به نظر جنابعالی در شرایطی که تعهد مالی بیمه نامه شخص ثالث مقصر 220 میلیون تومان باشد و اتومبیل زیاندیده با ارزش کمتر از 220 میلیون تومان باشد، یا مالک اتومبیلی با ارزش کمتر از 220 میلیون تومان قصد استفاده از مزایای بیمه نامه بدنه خود را داشته باشد، آیا تاثیری در نظر ارزیاب خسارت اتومبیل خواهد داشت؟

  2. مطابق با نظر جنابعالی در ارزیابی میزان خسارت وارده به اتومبیل زیاندیده در پرونده های خسارت مالی شخص ثالث پرداخت خسارت بدون کسر استهلاک خواهد بود. فرض کنید لاستیک اتومبیل زیاندیده در حادثه آسیب دیده و قبل از حادثه هم 20% آج داشته است، پس به نظر شما آیا ارزیاب خسارت باید ارزش لاستیک 100% را ملاک محاسبات خود قرار دهد؟

  3. در بیمه نامه های بدنه هم کاملا صحیح میفرمایید، شرایط کسر استهلاک قطعات در آیین نامه شماره 53 شورای عالی بیمه به صراحت بیان شده است. حالا فرض کنید اتومبیلی که دو سال از ساخت آن گذشته و نباید استهلاک برای قطعات تعویضی آن در نظر گرفت دچار خسارت شده و مالک آن نیز اتومبیل خود را به همان شکل به دیگری فروخته است. با توجه به اشاره جنابعالی به اصل جبران خسارت، به نظر شما آیا بیمه باید ارزش قطعات دو سال کارکرد را ملاک قرار دهد یا ارزش قطعات نو؟ اگر ارزش نو در نظر گرفته شود، آیا مالک بیشتر بهره مند نخواهد بود؟