• محمدرضا بابائی

    عضو
    29 دی 1399 در 12:58 بعد از ظهر

    آقای رستمیان سلام

    ممنون از نظر دقیق و کارشناسانه شما ,

    مطالبی که شما عنوان کردید تماما در جلسات سندیکا مورد بحث همکاران قرار گرفت ولی مورد اعتنا قرار نگرفت .