• کاربر حذف شده

    کاربر حذف شده
    29 دی 1399 در 11:58 قبل از ظهر

    باسلام و احترام

    به نظر اینجانب در زمان طرح موضوع ضرورت عقد قرارداد کتبی ، صرفاً تعیین تکلیف پرداخت حق الزحمه ارزیاب خسارت و پیشگیری از بروز اختلاف بر سر پرداخت آن مورد توجه بوده است و قرار گرفتن تبصره 2 ذیل ماده 9 نیز موید این موضوع است.

    حال اگر در اجرا مشکل دیگری بوجود آمده پیشنهادمی گردد با مستندات کافی حداقل از سوی یکی از شرکت های بیمه با بیمه مرکزی مکاتبه و اصلاح آیین نامه درخواست گردد.