• مهرنوش نجابتي

  عضو
  29 دی 1399 در 11:43 قبل از ظهر

  با سلام خدمت اعضای محترم

  دقیقاً به دلیل تعریف ارائه شده در مورد کارکنان در ماده 2 آیین نامه 98 مصوب شورای عالی بیمه و بخشنامه شماره 26865 مورخ 1386/08/14 که طی آن شرکت های بیمه موظف گردیده بودند در شرایط خصوصی بیمه نامه های کارفرما، قراردادهای بیمه عمر، حوادث و درمان گروهی، شرطی در شرایط خصوصی درج نمایند که جبران خسارت کارکنان با تابعیت غیر ایرانی را منوط به مجوز اقامت با حق کار مشخص نموده بود و این بخشنامه تا کنون لغو نشده است، صرف حذف استثناء پوشش اتباع خارجی فاقد مجوز کار از استثنائات آیین نامه 98، مجوزی برای جبران خسارت این گروه از کارکنان نمی باشد بنابراین این موضوع از طریق شرکت بیمه پاسارگاد و همچنین کارگروه مسئولیت در سندیکا مورد استعلام قرار گرفت که پاسخ بیمه مرکزی بدین شرح می باشد:

  ” در رابطه با موضوع ابهام در خصوص قابلیت جبران خسارت وارد به اتباع بیگانه فاقد مجوز اقامت با حق کار به آگاهی می رساند با توجه به اینکه این موضوع در ماده 19 آیین نامه شماره 98 مصوب شورای عالی بیمه، به عنوان خسارت های غیر قابل جبران ذکر نشده است، لذا چنانچه در بیمه‌نامه‌های صادره توسط شرکت های بیمه شرطی مبنی بر عدم پوشش چنین خسارت هایی درج نشده باشد جبران خسارت مربوط، در تعهد بیمه گر خواهد بود”.

  همانگونه که ملاحظه می فرمایید در پاسخ به این ابهام توجهی به تناقض بین جبران خسارت این افراد با قوانین عام تر نظیر قانون کار و همچنین تعریف کارکنان در آیین نامه 98 نشده است و یا آگاهانه بار مسئولیت تخلف از قوانین بر دوش شرکت های بیمه گذاشته شده است.

  بهرحال با توجه به توضیحات فوق الذکر به نظر اینجانب حتی اگر شرکت بیمه بخواهد چنین خسارت هایی را جبران نماید به هیچ وجه تعهد به جبران خسارت کارکنان فاقد مجوز کار را نمی بایست در شرایط خصوصی تصریح نماید.