خانه تالارهای گفتمان تالارهای گفتمان بانک و بورس انجمن ارزهای دیجیتال تحولات پول دیجیتالی بانک های مرکزی دنیا ، زلزله ای دیگر درسیستم بانکی دنیا پاسخ به: تحولات پول دیجیتالی بانک های مرکزی دنیا ، زلزله ای دیگر درسیستم بانکی دنیا

  • کاربر حذف شده

    کاربر حذف شده
    28 دی 1399 در 9:45 بعد از ظهر

    @Fariba.saberi

    خانم صابری با نظرتان موافقم و سرعت تحولات تکنولوژیک به قدری در انقلاب صنعتی چهارم سریع است که اقدام دیرهنگام شاید پیامد مطلوبی رابه همراه نداشته باشد و باعث جاماندن نسبت به سایرینی که در این خصوص سرمایه گزاری صحیح انجام داده گردد