• محمدتقی آرام فر

    عضو
    28 دی 1399 در 4:00 بعد از ظهر

    در بند ۴ از ماده ۲ آیین نامه ۹۸ علاوه بر قانون کار ، سایر قوانین و مقررات کشور هم اومده . به نظر من تنها استناد به قانون کار مکفی نیست . از اونجا هم که چند سالی از بیمه های مسئولیت دور هستم ، از قوانین روز اون تا حدودی بی اطلاع هستم . لذا اگر دوستان از قوانین دیگری در خصوص اتباع مطلعند اعلام بفرمایند تا بشود دقیق تر اظهار نظر کرد .