• فرهاد عظیمی

    عضو
    25 دی 1399 در 9:25 بعد از ظهر

    @Underwriter

    قربونت راشد جان.

    البته این نظر منه و حاصل کنار هم گذاشتن مطالب مختلفی که آموخته ام. خودم قانع شدم ولی اصراری به درست بودنش یا حتی غلط بودن سایر نظرات از جمله نظریه مشورتی که آقای @payamraoufi رئوفی عزیز بیان کردن ندارم.