• فرهاد عظیمی

    عضو
    24 دی 1399 در 11:57 قبل از ظهر

    به نظر من بیمارستان حق ندارد به هیچ بهانه ای بخشی از هزینه ها رو از اشخاص بگیره. چون با توجه به اینکه بیمه گران بخشی از حق بیمه دریافتی رو به وزارت بهداشت پرداخت می کنند، شرطی برای تعهد بیمارستان ها نگذاشتن.

    با فرض اینکه بیمارستان بخشی از هزینه ها رو هم از بیمار بگیره از نظر من بیمه گر تعهدی برای اون ها نداره چون عملاً خسارت ها رو پیشاپیش به وزارت بهداشت داده.