• سید پیام رئوفی

    عضو
    21 دی 1399 در 9:41 بعد از ظهر

    منظورم این بود که اگر قرار باشد ضبط گواهینامه به دلیل داشتن مهارت رانندگی،باعث نادیده گرفتن قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی باشد.نتیجه آن این است که یکی از اهرم های تنبیه و بازدارندگی کم شده و اجازه ادامه رانندگی به متخلف را خواهد داد. پس بهتر است افسران راهور در صورت برخورد با تک تک این چنین تخلفاتی دستور قضایی اخذ کنند و یا اقدام دیگری انجام دهند… .