• Unknown Member

    کاربر حذف شده
    21 دی 1399 در 7:20 بعد از ظهر

    با درود وخسته نباشید این ماده در خصوص بیمه اموال مصداق دارد ودر مواردی مانند بیمه مسولیت که بحث فعل وترک فعل مطرح است کاربرد ندارد اما در خصوص تقصیر سنگین Gross Negligenceمیشود به آن نیز استناد نمود