• مهرنوش نجابتي

  عضو
  21 دی 1399 در 3:40 بعد از ظهر

  با سلام و احترام

  من نظرات همه اعضای محترم را مطالعه کردم و با توجه به اینکه به مواردی که از نظر اینجانب هم می بایست در تعیین نرخ حق بیمه مدنظر قرار گیرد قبلاً توسط سایر اعضا اشاره شده است برای جلوگیری از طولانی شدن بحث مجدداً تکرار نمی کنم فقط به سه نکته که به نظرم رسید به صورت خلاصه اشاره می کنم:

  1- به نظر من در محاسبات نرخ حق بیمه در نظر گرفتن نوع لوکوموتیو و قدرت موتور آن، مدل (سال ساخت) لوکوموتیو و سال ساخت واگن های متصل به آن، همچنین تعداد واگن های قابل اتصال حائز اهمیت است و بهتر است در مورد مدل لوکوموتیو یا واگن ها به ازای هر یک سال بیشتر نسبت به عمر مفید و استاندارد آنها، اضافه نرخ منظور گردد.

  2- در رابطه با اخذ آمار خسارت که برای تعیین نرخ فنی حق بیمه اجتناب ناپذیر است، بهتر است آمار تعداد و مبلغ خسارت به تفکیک خسارت جانی و مالی از اداره کل حفاظت و ایمنی مسیر و حرکت راه آهن اخذ گردد. جمع آوری آمار از صنعت بیمه با توجه به اینکه بخشی از خسارت های اعلامی به شرکت های بیمه به دلیل نقص مدارک ممکن است پرداخت نشده باشد یا مبلغ معوق درستی منظور نشده باشد اطلاعات دقیقی در اختیار ما قرار نمی دهد و بهتر است بررسی گردد که چه میزان ادعای خسارت علیه راه آهن و حمل و نقل ریلی وجود دارد.

  3- پیشنهاد می گردد در محاسبات حق بیمه موارد ذیل به تفکیک منظور گردد:

  – خسارت بدنی وارد به کارکنان و مسافران (کلیه اشخاص داخل قطار)

  – خسارت بدنی وارد به اشخاص ثالث خارج از قطار

  – خسارت مالی وارد به مسافران داخل قطار

  – خسارت مالی وارد به مالکین بار در قطارهای باری

  – خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث خارج از قطار