• حسین استادرحیمی

    عضو
    21 دی 1399 در 12:54 بعد از ظهر

    در مورد محاسبه حق بیمه قطار در نگاه اول به نظر می رسد صنعت بیمه با ریسکی از نوع شدت بالا و تواتر پایین مواجه باشد اما واقعیت آنست که تصمیم گیری در این مورد نیازمند اطلاعات کاملتری از مجموع خسارت های ناوگان ریلی کشور دارد آن وقت شاید با تقسیم خسارت بر جمع تردد سالیانه ناوگان ریلی بتوان نقطه ابتدایی حرکت به سمت حق بیمه واقعی را پیدا کرد. تا آن موقع و با اطلاعات ناقص احتمال محاسبه اشتباه حق بیمه برای صنعت بیمه بسیار بالاست.

    در نهایت عواملی چون قدمت، نوع سیستم ایمنی، مسیر تردد، سیستم های کنترلی و سوزن بانی بتوانند در محاسبه حق بیمه موثر واقع باشد.