• محمدرضا بابائی

  عضو
  20 دی 1399 در 1:02 بعد از ظهر

  با سلام

  بنظر من میبایست عوامل موثر در حادثه برای مواردی همچون قطار شهری مترو اتوبوسهای برقی چنانچه شامل این موضوع باشند در نظر گرفته شود زیرا تعداد حوادث و میزان خسارت وارده (در یک حادثه جمعی ) با وسائط نقلیه معمول متفاوت میباشد.

  حوادث تجربه شده در مترو بتعداد خیلی کم برخورد قطار با مسافران یا کارکنان میباشد که بعد از بررسی عمده حوادث بعلت خودکشی یا عدم احتیاط زیاندیده در عبور از خط احتیاط میباشد قطار هنگام ورود به ایستگاه موظف به سوت قطار و چراغ و کاهش سرعت میباشد. و سایرحوادث در موارد محدودی بر اثر اشتباه اپراتور که با راننده هماهنگ میباشد دوقطار روبرو وارد ریل یکدیگر میگردندو تصادف واقع میگردد. سایر خسارات بر اثر نقص امکانات شرکت راه آهن از جمله اتصال خطوط برق که منجر به آتش سوزی گردد که در این خصوص میزان تقصیر بایستی مشخص گردد که آیا راننده تقصیر دارد یا خیر؟ و سایر عوامل تقصیر شرکت راه آهن و یا سازنده وسائل و امثالهم نیز دخیل خواهد بود.

  موارد واقع شده در قطارهای بین شهری شاید به لحاظ تعداد کم بوده ولی از نظر شدت و میزان تلفات بالا تجربه گردیده است.