• امید کاظم پور

    عضو
    20 دی 1399 در 9:28 قبل از ظهر

    با سلام

    در تعیین حق بیمه شخص ثالث انواع گروههای خودرویی در حال حاضر درخودروهای سواری تعداد سیلندر ،درخودروهای بارکش ظرفیت بارگیری و در خودروهای اتوکار تعداد مسافر مبنای اصلی تعیین نرخ را شامل می شوند با توجه به اینکه قطارها عمدتاً به قطارهای باری و مسافری و یا دارای هردو کاربری تقسیم می شوند به نظر می رسد مبنای اصلی تعیین نرخ می بایست ظرفیت بارگیری و ظرفیت مسافران باشد بدین صورت که ابتدا قطارها بایستی ( براساس ظرفیت بارگیری و مسافری ) به چند دسته تقسیم شده و برای هرگروه نرخ جداگانه ای در نظر گرفته شود گذشته از این موضوع که شاید درحال حاضر تنها مبنای قابل اتکا و عمده جهت تعیین نرخ قطارها می باشد می بایست عوامل دیگری همچون مسیر مورد نظر ، شرایط جوی و آب و هوایی مسیر مورد تردد ( به خصوص در صورت پیش آمدسانحه ) ، به روز بودن تجهیزات و ایمنی های موجود در قطار ،میزان تعهدات مورد درخواست و …به صورت ضرایب کاهشی و یا افزایشی در حق بیمه موثر باشد همچنین با توجه به اینکه در تعیین نرخ خودروها برنامه بلند مدت نهاد ناظر ایجاد تحولاتی درزمینه تعیین نرخ از خودرو محور بودن به سمت راننده محور بودن می باشد به نظر می رسد در زمینه قطارها این موضوع کاربردچندانی نخواهد داشت