• مصطفی ملکی

    عضو
    18 دی 1399 در 8:45 قبل از ظهر

    در خصوص مطالب مطروحه جناب عظیمی به نظرم چند نکته باید مد نظر قرار بگیره:

    1- از نظر جبران خسارت زیاندیده که در بیمه شخص ثالث در هر صورت بیمه گر موظف به جبران هست بحث در مورد امکان بازیافت یا عدم امکان هست که باید مشخص شود.

    2- در مورد مثالی که زدند یعنی صفت راستگویی و نظایر آن ، تفاوت اساسی این مثال با محدودیتهای رانندگی توجه به این مسئله است که شما در رانندگی مستقیما با جان و سلامتی افراد و البته منافع مالی آنها سروکار دارید و وقتی مثلا موظف هستید با آیینه مخصوص رانندگی کنید یا ماشین اتومات برانیدیعنی در صورت فقدان این لوازم ریسک راندن خودرو برای شما و سایر افراد جامعه بالا رفته و میتواند منجر به تضییع حقوق عمومی بشود . آیا صرف یک جریمه مختصر مالی برای رفع این خطر کافی است و آیا این نوع تصمیم گیری باعث زیان به جامعه نمیشود؟