• بهزاد توژان

    عضو
    16 دی 1399 در 8:43 قبل از ظهر

    ضمن تشکر از مشارکت دوستان، پاسخ ارائه شده توسط آقای خداپناهی کامل بوده و تعهد بیمه گر را بیان نموده است.

    موبایل سرنشین خودروی زیاندیده ارتباطی با تبصره 3 و 4 از ماده 8 نداشته و خسارت وارده به موبایل ایشان باید به طور کامل پرداخت گردد.