• محمدرضا بابائی

    عضو
    14 دی 1399 در 10:23 بعد از ظهر

    اتفاقا اگر خوب درموردش صحبت شه و تعریف کنن و مردم درست متوجه شن اقبال خوبی ازش میشه

    ضمانتها رو هم با سازکارو مناسب میشه گرفت که شرکت به چالش نیفته