• شهرزاد شهیدی

    عضو
    14 دی 1399 در 9:43 قبل از ظهر

    از نظر من روش آقای راشد برای محاسبه دیه اول درسته، یعنی ما ابتدا 100درصد دیه رو براساس دیه روز و درصد قصور محاسبه می کنیم و اگر این مبلغ بیشتر از سقف تعهدات بیمه نامه برای هر نفر در هر حادثه باشه(بافرض نداشتن پوشش افزایش دیه) ما سقف تعهدات رو میدیم، ولی برای مازاد 100 درصد هم، باید ابتدا اون 80 درصد(مثال آقای راشد) رو براساس دیه روز و درصد قصور حساب کنیم، سپس از محل سرمایه خریداری شده برای دیه دوم و بیشتر پرداخت کنیم.