• صمد فخاری همت

  عضو
  14 دی 1399 در 6:56 قبل از ظهر

  منظور از ارزیابی خسارت در صنعت بیمه، تحقیق درباره علت و تعیین میزان خسارتی است که بیمه گذاران باتوجه به شرایط بیمه نامه، محق به دریافت آن و یا موسسات بیمه ملزم به پرداخت آن می باشند. به علاوه ارزیابی خسارت اقداماتی نظیر مذاکره، تسویه و بازیافت خسارت را نیز شامل می شود.

  شیوه های ارزیابی خسارت در صنعت بیمه به دو شکل متمرکز و غیرمتمرکز قابل تقسیم است.

  1- شکل متمرکز ، ارزیابی خسارت توسط کارکنان موسسه بیمه و یا در مراکز پرداخت خسارت متعلق به موسسات بیمه صورت می پذیرد.

  2- در شکل غیرمتمرکز بخشی یا تمام فرآیند ارزیابی خسارت توسط اشخاص مستقل از شرکت های بیمه صورت می پذیرد.

  3- لازم به ذکر است علاوه بر ماهیت هر رشته بیمه ای، نوع و میزان خسارت های قابل پرداخت در هر رشته نیز بر انتخاب یکی از این دو شیوه توسط موسسات بیمه تاثیرگذار است. به این ترتیب شکل متمرکز عمدتاً در خسارت های تکراری، یکسان و ادعای خسارت کوچک و متوسط رایج و متداول است زیرا موسسات بیمه از دانش، تجربه و نیروی انسانی موردنیاز جهت ارزیابی این قبیل خسارت ها برخوردار هستند.

  4- این در حالی است که شکل غیرمتمرکز عمدتاً در خسارت های پیچیده، خسارت حوادث فاجعه آمیز، خسارت های بزرگ و رسیدگی به اختلاف های بین موسسه بیمه و بیمه گذار مورد استفاده قرار می گیرد.