• صمد فخاری همت

    عضو
    14 دی 1399 در 6:16 قبل از ظهر

    با سلام

    در قانون اول با توجه به وابسته نمودن تعیین خودروی متعارف با مبلغ تعیین شده دیه در ابتدای هر سال و ثابت ماندن آن تا یک سال و همچنین وابستگی قیمت خودرو ها به متغییر هایی نظیر تورم و نرخ ارز قانون را از هدف خود دور خواهد نمود همچنین در مرحله دوم در نظر گرفتن تناظر نیز این قانون را بیش از قبل وارد مشکلات جدید نمود.