• محمد صالحی

    عضو
    13 دی 1399 در 12:04 بعد از ظهر

    یعنی به نوع این بیمه نامه بند چهار موردی هست که آقای عظیمی فرمودن ؟ به این شکل عمل میکنه ؟ البته به نظر بنده با اقبال عمومی روبروی نخواهد شد. حال سوالی مطرح میگرد آیا میل عمومی به این موضوع وجود دارد یا خیر ، و اگر خیر ، افرادی پر خطر که احتمال محکومیت ایشان وجود دارد به این بیمه نامه مراجعه خواهند نمود ،بنابر این ریسک بیمه نامه نیز ریسک بسیار قابل توجهی خواهد بود .

    شرکت بیمه برا تضمین فرد چه تدبیری خواهد اندیشید لطفا اساتید محترم اظهار نظر فرمایند سوال پر چالش و بسیار جذابی هست