• امیرحسین خداپناهی

  عضو
  12 دی 1399 در 11:35 قبل از ظهر

  با سلام واحترام

  در تکمیل پاسخ دوستان و اساتید محترم با توجه به اینکه در این حادثه خودرو زیاندیده از منظر ارزش نامتعارف می باشد می بایست خسارت ایشان مطابق با تبصره ماده 8 قانون شخص ثالث مصوب سال 1395 بررسی و پرداخت گردد که در ذیل ابتدا به بررسی ماده مذکور می پردازیم

  ماده۸ ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی است. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.

  تبصره۱ـ در صورتی که بیمه گذار در خصوص خسارت های مالی تقاضای پوشش بیمه ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه گذار می باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می شود، توسط بیمه گر تعیین می گردد.

  تبصره۲ـ در صورت بروز حادثه، بیمه گر مکلف است کلیه خسارات واردشده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد (۱۲) و (۱۳) قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ در این مورد اعمال نمی شود.

  تبصره۳ـ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

  تبصره۴ـ منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد.

  تبصره۵ ـ
  ارزیابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و
  کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر
  کنند

  در خصوص خسارت وارده به موبایل سرنشینان در صورت درج در گزارش و اثبات این موضوع مطابق با بند ب ماده 1 قانون مذکور در تعهد شرکت بیمه و می بایست بیمه نامه شخص ثالث پرداخت گردد لاکن با در نظر گرفتن سقف تعهدات بیمه نامه

  در این حادثه با توجه به اینکه 2 نفر زیاندیده خسارت مالی داریم لاکن ابتدا می بایست خسارت قابل پرداخت و در تعهد مطابق با گرانترین خودرو متعارف ( خودرویی که در سال 1399 ارزش آن کمتر از 2،200،000،000 ریال باشد که به طور مثال این خودرو می تواند پژو 206 تیپ 5 یا پارس باشد ) محاسبه و ارزیابی گردد سپس نسبت به استعلام و یا ارزیابی خسارت موبایل زیاندیده دوم اقدام می گردد .

  در پایان در صورتی که سقف تعهدات مالی بیمه نامه مقصر جوابگوی میزان خسارت هر دو زیاندیده بود خسارت هر 2 از محل بیمه نامه شخص ثالث خودرو مقصر پرداخت می گردد.

  در صورتی که مجموع خسارات در تعهد، بیشتر از سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مقصر حادثه باشد در این صورت سقف تعهدات مالی بیمه نامه مقصر می بایست به نسبت مبلغ خسارت بین طرفین تقسیم گردد به بیان ساده هر کسی مبلغ خسارتش بیشتر باشد طبیعتا سهم بیشتری از سقف تعهدات می برد.

  به طور مثال اگر سقف تعهدات مالی بیمه نامه مقصر را 90،000،000 ریال در نظر بگیریم

  خسارت وارده به خودرو BMW را با رعایت تبصره ماده 8 قانون شخص ثالث مصوب سال 1395 200،000،000 ریال و خسارت وارده به گوشی موبایل را 100،000،000 ریال در نظر بگیریم سهم کدام از زیاندیدگان به شرح ذیل محاسبه می گردد

  زیاندیده اول (BMW) :

  90،000،000*300/200

  زیاندیده دوم :

  90،000،000*300/100

  نکته اینجاست که شرکت در صورت عدم کفاف سقف تهدات به کل خسارات طرفین شرکت بیمه نسبت به خسارت وارده به هر دو متعهد بوده و نمی تواند به یکی خسارت پرداخت کند آن هم تا سقف تعهدات و به دیگری هیچ

  در مورد قسمت سوم سوال اگر گرانترین خودرو متعارف را پژو 405 در نظر بگیریم پس با توجه به تبصره ماده 8 و با توجه به اینکه خسارت وارده به خودرو BMW می بایست منتاظر با همان خودرو پژو 405 (گرانترین خودرو متعارف) پرداخت گردد لاکن تفاوتی ندارد خسارت به BMW وارد شود یا به پژو 405