• محمدرضا بابائی

    عضو
    10 دی 1399 در 9:28 بعد از ظهر

    برای اون دسته از افرادی که دربازداشت موقت هستند تا‌دادگاه نهایی باارائه بیمه نامه از بازداشت معاف شه و همچنین در نظر بود که طبق شرایطی از محل بیمه نامه تعهد احتمالی وی نیز پرداخت بشه (درصورت محکومیت)