• محمدتقی آرام فر

    عضو
    10 دی 1399 در 4:16 بعد از ظهر

    با توجه به توضیحات آقای عظیمی، @MRB (آقای بابایی) میشه بیشتر توضیح بدید. یعنی بیمه گر برای این زندانیان چه کنه ؟