• جواد قبادی

    عضو
    10 دی 1399 در 9:37 قبل از ظهر

    سلام
    به نظر من بهتر بود خسارت زیاندیده تا سقف یک مبلغ مشخص به عنوان مثال نصف دیه کامل پرداخت میشد و مقصر نسبت به مبالغ بیشتر تعهدی نداشت . در چنین شرایطی تکلیف مقصر ، زیاندیده و بیمه گر کاملا روشن میشد و نارضایتی ها به حداقل می رسید . لایحه دولت برای جلوگیری از افزایش نارضایتی مردم از شرکت های بیمه مفید خواهد بود اما درگیری بین مقصر و زیاندیده را حل نمیکند و همچنان دعواهای حقوقی بین طرفین حادثه وجود خواهد داشت .