• محمدرضا بابائی

    عضو
    10 دی 1399 در 7:52 قبل از ظهر

    شاید یک معنیش هم همین باشه .خسارت CMR که ما دسترسی به ارزیاب در اروپا نداشتیم مدیران سایر شرکتها پیشنهاد شون این بودکه صاحب کالا و ذینفع میتونه تقاضای بازرس خسارت داشته باشه درصورت صحت این موضوع احتمالا در خارج از ایران برای یک ارزیاب خسارت همچین مواردی در شرح وظایفش هست و شاید بیمه مرکزی ایران هم بخواهد چنین کاری بکنه ولی منطق حکم میکنه این که شما گفتی قابل انجام باشه و یکی از منظورهای آئین نامه